(Haber:  M. İrşad Esen )

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi.

1 Nisan-30 Kasım 2023 tarihleri arasında görev yapacak olan ekip, mevsimlik işçi statüsünde olacak.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadeler yer aldı:

''Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman yangınlarıyla mücadele edilmesi kapsamında, Fasıl 60 Orman Yasası'nın 14'üncü ve 18'inci maddeleri altında yapılan "Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü" uyarınca, Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde 1 Nisan - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında mevsimlik işçi statüsünde 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına ve bu amaç için gerekli ödeneğin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 11-08-04-2-2-1-01-4-1-02 "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.''

"Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" her yıl mart veya nisan aylarında, yazın çıkması muhtemel yangınları önlemek maksadıyla kuruluyor.

Editör: Mercek Kıbrıs