Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin, Engelsiz Yaşam Evi'nin bir an önce hizmete girmesini beklediği bildiriliyor. Özellikle 18 yaşından sonra eğitim ve barınma ihtiyacını karşılaması beklenen Engelsiz Yaşam Evi'nin öneminin altı çiziliyor.

Down sendromu, genetik bir farklılık olarak tanımlanırken, sivil toplum örgütleri Down sendromunu bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak görmekte ve tıbbi tedavi yerine eğitimin önemini vurgulamaktadır.

KKTC'de yaklaşık 6 milyon Down sendromlu birey bulunurken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu sayı 55 olarak belirlenmiştir. Bu bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Ancak, aileler, bu merkezlerin yetersiz olduğunu ve özellikle yaşam evlerinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Down sendromlu bireylerin aileleri, Engelsiz Yaşam Evi'nin bir an önce hizmete girmesini talep ederken, bu bireylerin eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için devlet ve toplum desteğinin önemine dikkat çekmektedir."

Editör: Mercek Kıbrıs