Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan basın açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun istifaya çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, Gardiyanoğlu'nun çözüm odaklı çalışması ve emekçilerin ilaca erişim hakkını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Gardiyanoğlu'nun istifa etmemesi durumunda Başbakan Üstel'in onu görevden alması talep edildi. Ayrıca, eczacıların yaşadığı ekonomik zorluklar, ilaç fiyatlarındaki artışlar ve ilaca erişimdeki güçlükler de açıklamada dile getirildi.

Eczacıların topluma sağladığı hizmetler ve geçmişte yaptıkları yardımlar da vurgulandı. Türkiye'den gelen ilaçlarda yaşanan sıkıntılar ve ilaç firmalarının piyasadan çekilmesi konuları da ele alındı. Son olarak, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile ilgili yapılan terfiler ve eczacı alımları hakkında bilgi verildi.

Editör: Mercek Kıbrıs