Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu yapılan değişiklikle “Kıbrıs Türk Malları Vasisinin (Rum İçişleri Bakanı) takdir yetkisinin” sınırlandırıldığı açıklandı.

Youannu bugüne kadar Rum İçişleri Bakanının sahip olduğu geniş takdir yetkisi nedeniyle kötüye kullanma ve istismar durumları meydana geldiği hatırlatıldı.

Konstantinos Yoannu, değişiklikle birlikte bir dizi kriter uygulanacağına işaret ederek, Kıbrıs Türk malı talebinde bulunan kişilerin "aile yapısı, sosyo-ekonomik durumu"nun dikkate alınacağını belirtti. Yoannu, başvuru sahibinin Güney Kıbrıs’ta ya da KKTC sınırları içerisinde başka mal varlığı olup olmadığına bakılacağını da açıkladı.

Editör: Mercek Kıbrıs