Üreticilerin, 2023-2024 üretim yılında Doğrudan Gelir Desteği'nden ve Genel Tarım Sigortası Fonu tazminatlarından yararlanabilmeleri için ekilen veya dikilen ve nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu'na bildirilmesi gerekmektedir.

Beyan başvuruları, bölge ve Kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu'na olmak üzere 8 merkeze teslim edilebilir.

Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Kazalarına ait beyan başvuruları ise Genel Tarım Sigortası'ndan alınacaktır.

Başvuru esnasında üreticilerin ibraz etmeleri gereken belgeler arasında, arazi mülkiyet belgeleri, icar sözleşmeleri, tereke belgeleri gibi evraklar bulunmaktadır.

Kamu görevlileri ve/veya ikinci iş yapma yasağı olan üreticiler başvuru yapamayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

Başvurular 7 Mart 2024 ile 20 Mart 2024 tarihleri arasında bölge tarım dairelerinden ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasından alınabilecektir.

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler şöyle sıralandı:

“1) Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

2) Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:
a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.
b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.
c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Tahıl ve Yemlik ve Yemeklik (Nohut, Mercimek) Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda Kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için Özel ve/veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlardan almış oldukları Gübrelerin Fatura ve/veya Makbuzları’nın aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri ve birliklerden aldıkları üretici belgesi beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

4) 2023-2024 üretim yılı için Üretici Birliklerinden Alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya Bölge  Kaza Tarım Daireleri ibraz etmeleri ve karşılığında Alındı Belgesi almaları   gerekmektedir.
                                                             
5) Üreticilerin Kimlik Kartı Fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

6) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce Taahhütname vermeyen üreticilerimizin Taahütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir.”

Açıklamada ayrıca, 2022-2023 üretim yılı beyanlarının dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucu evrakları tamam olan (temiz) başvuruların gübre faturaları ve üretici belgesi ile birlikte kabul edileceği kaydedildi.

Başvurular esnasında ibraz edilecek ve Pul Yasası kapsamında pul gerekliliği bulunan evraklara gereken miktarda pul yapıştırılmış olması gerektiği kaydedilen açıklamada, 2023-2024  Beyan bildirimleri 7.3.2024 – 20.3.2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasından alınacağı belirtildi.

Editör: Mercek Kıbrıs